lv | ee | lt | en

Areng

2005. aasta novembris asutas Šveitsi veisekaubandusettevõte VIANCO AG koos oma Itaalia partneri La Nuova ACB Srl ja kolme Eesti lihaveisekasvatajaga veisekaubandusettevõtte ESTONIAN-ACB-VIANCO (EAV). Hiljem lisandusid partneritena Bronfort Sprl Belgiast ,  Bell AG ja Swissgenetics Šveitsist

Teedrajav tegevus ettevõtte arendamisel Eestis on aastate jooksul edukalt edasi liikunud. Eesmärgiga pakkuda  loomakasvatajatele kvaliteetset, õiglast ja läbipaistvat teenust arendasime struktuure samm-sammult paremaks.

2015. aasta suvel laiendas EAV oma kaubandustegevust kõigisse kolme Balti riiki. Sel põhjusel nimetati ettevõte ümber BALTIC VIANCOKS ja kõigis kolmes riigis asutati veisekaubanduse jaoks tütarettevõtted Baltic Vianco Trading OÜ Eestis, Baltic Vianco Trading SIA Lätis  ja Baltic Vianco Prekyba UAB Leedus.