lv | ee | lt | en

Skerdžaimi galvijai

BALTIJOS VIANCO tarpininkauja visų skerdžiamų galvijų tipų prekyboje ir siūlo juos pirkėjams, tiek vidaus, tiek užsienio rinkoje pagal aktualias rinkos kainas. Profesionaliai apmokyti darbuotojai atrenka galvijus ūkiuose,  dalyvauja skerdyklose skerdenų vertinime, bei organizuoja tolesnį pardavimą. Gyvūnai yra vertinama pagal EUROP skerdenų vertinimo sistemą.

Mes taip pat vykdome:

  • Prekybą kitais visų kategorijų galvijais
  • Vykdome projektą BALTIC GRASSLAND-BEEF