lv | ee | lt | en

Attīstība

2005. gada novembrī, Šveices liellopu tirdzniecības uzņēmums VIANCO izveidoja liellopu tirzniecības uzņēmumu ESTONIAN – ACB – VIANCO (EAV). Darbība tika uzsākta kopā ar sadarbības partneri no Itālijas ACB un trīs Igaunijas zīdītājgovu audzētājiem. Vēlāk Bronfort un Bell pievienojās kā partneri.

Sūrais darbs, kas ieguldīts, attīstot šo tirdzniecības uzņēmumu, ir vainagojies panākumiem. Gadu gaitā esam paplašinājuši un uzlabojuši uzņēmuma struktūrvienības visā Baltijā, nepazaudējot mūsu galveno mērķi - proti, piedāvāt godīgu un atklātu pakalpojumu lauksaimniekiem.

2015. gada vasarā EAV paplašināja tirdzniecības reģionu, ietverot tajā visas trīs Baltijas valstis. Šī iemesla dēļ, uzņēmuma nosaukums tika mainīts uz BALTIC VIANCO, un katrā no trīs dalībvalstīm tika atvērta BALTIC VIANCO lielllopu tirdzniecības filiāle. SIA Baltic Vianco Trading ir Baltic Vianco OU meitas uzņēmums Latvijā.