PROJEKT BALTIC GRASSLAND-BEEF
Kvaliteetne lihaveiste liha Baltimaades

Projekti põhimõtted

Baltic Grassland-Beef projekti eesmärgiks on looduslike ressursside säästlik ja keskkonda säilitav kasutamine ning majanduslik areng. Meie jaoks on väga oluline, et kvaliteetse toodangu saamiseks oleks ennekõike tagatud loomade heaolu.

Baltic Grassland-Beef projekti põhimõtted

  • Loomade söödaks kasutada peamiselt looduslikku koresööta (värske karjamaarohi, hein ja silo).
  • Vasikad, keda peetakse esimestel elukuudel koos emaga, toituvad esmalt oma ema piimast ning seetõttu märkimisväärselt lisasöötmist ei vaja.
  • Keelatud on kasutada GMOd, kasvustimulaatoreid, loomse proteiini või rasva, sojat jne.

Me lubame

  • Projektis realiseeritavaid loomi on peetud loomasõbralikes ning võimalikult looduslähedastes tingimustes.
  • Realiseeritavateks loomadeks on mullikad ja härjad, kes on kasvanud rohumaal ja kellelt saadav liha on kõrge kvaliteediga, marmorja tekstuuriga ning maitsev.
  • Loomade transpordil jälgitakse loomade heaolu ja transpordi nõudeid ning loomad tapetakse Baltikumi moodsaimates tapamajades.